Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.226/12/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Alterra Építőipari Kft., képviseli dr. Németh K. László Ügyvédi Iroda, eljár dr. Németh K. László ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 04. 04.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, a zirci és hegyesdi szennyvíztisztító telepek, Veszprémben csapadékvíz-főgyűjtő tervezési és építési munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízcsatorna hálózat tervezés és építés, szennyvíz tisztító telep
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 05. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:tervezés, összeférhetetlen, közbeszerzési eljárás előkészítése, közbeszerzési műszaki leírás, közbeszerzés tárgya, eljárásba bevont személy/szervezet, törvény hatálya alá kerülés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2005. évi CLXXII. tv. 132.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (8) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 14328/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:72/2006

Csatolt dokumentumok