Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.675/15/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Páter 50 Gyógyszertár Bt., képviseli: dr. Horváth László
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 09. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Gyógyszerek beszerzése szállítási szerződés keretében
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gyógyszerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 11. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VII.11. - 2006.VIII.23.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:becsült érték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 292.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 298.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 26105/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:141/2006