Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.97/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:OMV Hungária Ásványolaj Kft., képviseli: Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Posztl András ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 02. 11.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:üzemanyag beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 03. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.I.1. - 2010.II.28.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, keretmegállapodás, feltétlenül szükséges, kötelező erő, előre nem látható, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, rendkívüli sürgősség, szerződéses konstrukció
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2.§ , 338/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet , 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.63/2010.

Csatolt dokumentumok