Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.1088/11/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 12. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Központi laboratórium működtetése a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben fekvő- és járóbetegek részére
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:laboratórium működtetése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 02. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.1. - 2005.XI.24.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, műszaki és szakmai alkalmasság, igazolás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§ (1) bekezdés , 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 13.§ , 1997. évi CLIV törvény 3.§ g) pont , 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 14.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 6098/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:29/2006