Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.97/12/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Morvayné Dr. Vígh Katalin Közbeszerzések Tanácsa Tagja
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 02. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Társaság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa tagja
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvíz elvezetési program, szennyvíz tisztító telep
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 03. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése hivatalbóli eljárásban
Tárgyszavak:ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, törvény hatálya alá kerülés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 8231/2006.
KÉ-lapszám:40/2006.