Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:1083/16/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:GEODATA GmbH (képviseli: Kölcsey-Rieden és Bánki ÜI, Dr. Kölcsey-Rieden Roland ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 12. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapesti Közlekedési Zrt. (képviseli: Dr. Szentmiklósi Péter ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest 4-es metró I. szakasz építménymozgás megfigyelő, zaj- és rezgésellenőrző monitoring rendszer beszerzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:monitoringrendszer kialakítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 02. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem előterjesztése, ajánlatkérő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 34.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 7863/2006.
KÉ-lapszám:40/2006.