Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.966/8/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (lebonyolító: Eger MJVÖ Város- és Területfejlesztési Iroda)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Eger, Régi Cifrakapu u. 11. sz. alatti, 1394. hrsz-ú ingatlan megvásárlása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:ingatlanbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.1. - 2005.XI.24.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:szerződéskötés, ajánlattételi felhívás, kizáró ok, jogorvoslati eljárás megindítása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 132.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 133.§ (1) bekezdés v) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 133.§ (1) bekezdés d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 132.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 133.§ (1) bekezdés v) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 133.§ (1) bekezdés d) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 4929/2006.
KÉ-lapszám:26/2006.