Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.988/18/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:WiVa 2005–3 Konzorcium (tagjai H.F.Wiebe GmbH&Co. KG., Vasútépítők Kft., képviseli: dr. Patay Géza ügyvéd, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda, Dr. Dudás Gábor Ügyvédi Iroda, ügyintézőként eljárt: dr. Dudás Gábor ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 29.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MÁV Rt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Győr állomás pályaépítési munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:pályaépítési munkák
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 01. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:ajánlat módosítása, érvénytelen ajánlat, ajánlati kötöttség, számítási hiba
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 77.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 84.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 77.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:Kfv.III.37.060/2008/8.
KÉ-iktatószám: 4441/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:19/2006

Csatolt dokumentumok