Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.967/13/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Tyco Healtcare Group AG (képviseli: Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, dr. Kiss M. Tibor ügyvéd) I. r. kérelmező, Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Rt. (képviseli. Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Bolvári Zoltán ügyvéd) II. r. kérelmező
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Egészségügyi Minisztérium (képviseli: Bűrös és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Bűrös László ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:egészségügyi intézmények részére különböző tudásszintű altató munkaállomások, lélegeztetőgépek és betegőrző monitorok tartós bérleti konstrukció keretében történő szállítása, telepítése, beüzemelése, teljes körű karbantartása és javítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:egészségügyi felszerelés szállítása, telepítése, beüzemelése, teljes körű karbantartása és javítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 12. 13.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:felhívás visszavonása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (6) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (5) bekezdés , 1990. évi XCIII. törvény 67.§ (1) bekezdés , 1990. évi XCIII. törvény 67.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:4.Kf.27.269/2007/11.
KÉ-iktatószám: 25899/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2006

Csatolt dokumentumok