Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.980/8/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Kazincbarcika Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Kazincbarcika Városi Kórház bővítés és rekonstrukció kivitelezés műszaki szükségességből felmerült pótmunkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kórház rekonstrukció
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 01. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2004. év
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése hivatalbóli eljárásban
Tárgyszavak:kiegészítő építési beruházás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (3) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 4658/2006.
KÉ-lapszám:20/2006.