Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.752/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Théma Lapkiadó Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 11. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém város közszolgálati hetilapjának szerkesztése, megjelenítése, terjesztése 2010.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:lapkiadás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 12. 10.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.XI.1. - 2009.XII.2.
Milyen döntés született?:elutasítás
Tárgyszavak:hiánypótlás, igazgatási szolgáltatási díj
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés f) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok