Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.975/7/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:DIG-BUILD Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Békés Megyei Bíróság (nevében eljár: KIBÓ Bt.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Békés Megyei Bíróság három épületének takarítási szolgáltatása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:takarítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 12. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:ajánlatok elbírálása, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 2079/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:11/2006