Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.977/6/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:az európai uniós támogatási programokhoz és a VÁTI Kht. egyéb tevékenységeihez kapcsolódó kommunikációk tervezése, lebonyolítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kommunikációs szolgáltatások
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 147.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 147.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 147.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 2075/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:11/2006