Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.838/9/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:TEBODIN EC Mérnökszolgálati Kft. (képviseli: Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda, dr. Csurka Gyula ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 10. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Projekt Mérnök/műszaki felügyelet
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:műszaki ellenőr
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 11. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:hivatalbóli kiterjesztés alapján jogsértés megállapítása, elutasítás (alaptalan kérelem)
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentések, kizáró ok, szakértelem
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 85.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 25395/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2006