Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.343/15/2009
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., képviseli: Dr. Szabó Klára Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Szabó Klára ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és - kezelési Önkormányzati Társulás, képviseli: Takácsné Dr. Kovács Éva ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és - kezelési Projekt kiegészítő építési munkáinak tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerződési feltételei szerint
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízcsatorna hálózat tervezés és építés, kiegészítő építési beruházás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 08. 14.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, eljárási cselekmény, bizonyítási eljárás, értékelési részszempont, ellenszolgáltatás, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, közbeszerzés tárgya, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződést biztosító mellékkötelezettség, iratbetekintés, kötelező erő, határidő, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, tartalmi követelmény, tudomásra jutás, becsült érték, lehetetlen kötelezettségvállalás, értesítés az eljárás eredményéről
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 34.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:108/2009

Csatolt dokumentumok