Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.728/8/2007
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Multipoolex Kft. képviseli: dr. Jakab János ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budaörs Város Önkormányzata képviseli: Bita-Petrik és Társai Ügyvédi iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:épület (közintézmény) bővítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 02. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.IX.25. - 2007.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, lehetetlen kötelezettségvállalás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 4131/2008
KÉ-lapszám:39/2008

Csatolt dokumentumok