Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.645/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:NHSZ Zounok Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 11. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Kórház, DESIGN Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Egészségügyi intézményi veszélyes hulladékok szállítása
Döntéshozatal időpontja:2018. 01. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:12.K.31.056/2017/7. ítélet

Csatolt dokumentumok