Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.214/2017.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2017. 05. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Budapest, XX. ker. Pöltenberg utca; Vécsey utca - Lázár utca közötti szakaszán (hrsz.: 176243) 277 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 3 fm dn 63 PE 100/G SDR 11 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (23 db, 186 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépítményi (építés, szerelés) munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint”
Döntéshozatal időpontja:2017. 05. 31.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.245/8/2017. egyesítés