Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.208/9/2009
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft., képviseli: Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Fazekas Éva ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 05. 06.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: átvilágítása, javaslatok kidolgozása, támogatása, hivatali dolgozók képzése, oktatása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szervezetfejlesztés, képzés, tanácsadás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 06. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:ajánlat módosítása, érvénytelen ajánlat, részvételi felhívás, verseny tisztasága, ügyfél, esélyegyenlőség, felvilágosítás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:82/2009

Csatolt dokumentumok