Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.982/2016.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Perfektum PR Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2016. 11. 24.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Országos Tisztifőorvosi Hivatal
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A Norvég Alapból finanszírozott HU12-0001-PP3-2016. azonosítószámú, "Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására" című projekt keretében "Rendezvényszervezési feladatok ellátása"
Döntéshozatal időpontja:2017. 01. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok