Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.977/2016.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2016. 11. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Szolgáltatási szerződés mezőgazdasági tevékenységre 2013. évben - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2016. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.27.367/2016/8. ítélet

Csatolt dokumentumok