Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.478/2016.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2016. 06. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Kórház
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Gyógyszer vásárlása - árubeszerzés (Fresenius Kabi Kft.) 2012. évben
Döntéshozatal időpontja:2016. 07. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Érvénytelenségi kereset dátuma:2016. 08. 18.
Peres felek:Közbeszerzési Döntőbizottság - Zala Megyei Kórház
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.481/22/2016. egyesítés