Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.629/6/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Co-op Hungary Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Étkezési utalványok beszerzése 2009. évre ”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:étkezési utalvány beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 12.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:alkalmasság, törvény hatálya alá kerülés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 61.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 63.§ (2) bekezdés c) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:16/2009.

Csatolt dokumentumok