Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.594/19/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ProMix Property Kft. (képviseli: S.B.G.&K. Budapesti Ügyvédi Iroda dr. Germus Gábor ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2007. 12. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Biatorbágy Város Önkormányzata (képviseli: Sár és Társai Ügyvédi Iroda dr. Tálas K. József ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Biatorbágy 0309 hrsz-ú ingatlan megvásárlása”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:ingatlanbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a határozat/ítélet/végzés/jegyzőkönyv nem tartalmazza
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, közbeszerzési eljárás előkészítése, törvény hatálya alá kerülés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 29.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 243.§ d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 27.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:14.K.32.224/2009/4.
KÉ-lapszám:16/2009.

Csatolt dokumentumok