Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.579/4/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2007. 09. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet (képviseli: dr. Pusztai Attila ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Csontvelő-transzplantációs részleg bérbevétele (épület és felszerelési tárgyai)”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:csontvelő-transzplantációs részleg bérbevétele
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, kizárólagos jogok védelme
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (2) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.536/7/2007.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.392/2008/4.
KÉ-lapszám:10/2009.

Csatolt dokumentumok