Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.543/14/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzése,a felülvizsgálatok alapján a környezet védelme érdekében szükséges intézkedések meghatározása, hulladéklerakók rekultivációs kiviteli terveinek és költségvetéseinek elkészítése.”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:projekt felülvizsgálat, tervezés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 23.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, műszaki és szakmai alkalmasság, szakértelem
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés d) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:10/2009.

Csatolt dokumentumok