Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.571/12/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Aszfalt Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Ibrány Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Ibrány Város Önkormányzata részére útfelújítás és szélesítés, valamint csapadékvíz csatornaépítés, járda és útátjáró (vasúti átjáró) építés, valamint a beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltások megvalósítása.”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:út felújítás , szennyvízcsatorna-hálózat építése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:szerződés teljesítése, igazolás, ügyfél
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés b) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:10/2009.

Csatolt dokumentumok