Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.559/10/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:LeasePlan Hungária Zrt. (képviseli: Dr. Varga Tamás Ügyvédi Iroda), Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., K&H Autópark Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„ORFK flottabérlet”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gépjárműbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 09.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:esélyegyenlőség, többfordulós tárgyalás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.613/20/2008.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:4.Kf.27.036/2010/5.
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok