Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.537/13/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Középülettervező Zrt. (képviseli: Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Pap Gergely ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Paks Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Prognosztizált egyösszegű, fix áras generál kivitelezési szerződés, Paks, II. Rákóczi F. Általános Iskola meglévő 32 tantermes épületének felújítására vonatkozó komplett engedélyezési terveinek elkészítésére”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:építési engedélyezési terv elkészítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 02.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:ajánlattételi határidő
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 79.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok