Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.529/5/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nagykáta Város Önkormányzat (2761 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Állami Számvevőszék
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Nagykátai Tornaterem Projekt PPP konstrukcióban történő megvalósítása”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési koncesszió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tornaterem
Alkalmazott eljárásrend:a jogorvoslati eljárás a szerződéssel kapcsolatos
Döntéshozatal időpontja:2008. 11. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:szerződés módosítása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 307.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 307.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok