Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.466/19-I/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Boston Scientific Magyarország Kft. (1096 Budapest, Vendel u. 11.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 10. 07.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2., képviseli: Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda, dr. Hargitai László ügyvéd, 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B. lph. III. e. 20/A.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Haemodinamikai, angiográfiai és elektrofiziólógiai anyagok beszerzése kihelyezett áruraktár biztosításával”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:orvosi anyagok beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 11. 17.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:műszaki és szakmai alkalmasság, közbeszerzési műszaki leírás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok