Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.689/15/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Alcsútdoboz Község képviseli: Tasnádi Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:hulladékkezelés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 01. 14.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.IX.25. - 2007.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:ajánlatok elbírálása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 2515/2008 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:21/2008