Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.262/14/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Kardos Labor Elektronik Híradástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseli: Dr. Bakonyi Dolli ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Hunyadfalvi Balázs ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:energiatakarékos felújítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 06. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, közbeszerzési műszaki leírás, érvényes ajánlat, eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 98.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 121.§ (8) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 121.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 98.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 7.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 11665/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:87/2007