Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.249/10/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Középület-tervező Zrt. Képviseli: Pap és Társai Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Gödöllői Királyi Kastély Kht. Képviseli: Hargitai Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:építési engedélyezési terv elkészítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 06. 20.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:kizárólagos jogok védelme, eljárási fajta, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (4) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 246.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 11316/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:84/2007