Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.192/10/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság jogutódja) Képviseli: Dr. Jancsovics Éva ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:útépítési munkálatok
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 06. 11.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VIII.24. - 2006.XII.31.
Milyen döntés született?:részben megszüntetés hivatalból indított eljárásban (jogsértés hiánya), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények, kiegészítő építési beruházás, szerződés módosítása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 132.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (3) bekezdés a) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 132.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 11022/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:81/2007