Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.246/12/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:DEPONA Kft. Képviseli: Plesovszki Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete, mint főkedvezményezett és a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint társajánlatkérő
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élővízcsatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 06. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (hatáskör hiánya)
Tárgyszavak:nem egyértelmű kijelentések, kizárólagos jogok védelme, érvényes ajánlat, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 85.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 219.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 246.§ (7) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 10759/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:78/2007