Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.202/11/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:DS-Szolnok Konzorcium Képviseli: KRIVIK Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Buda Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:belváros rehabilitációja
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 05. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hiánypótlás, részvételi jelentkezések elbírálása, részvételi szakasz, alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 104.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 10557/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:78/2007