Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.253/6/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Intézményellátó Gondnokság Képviseli: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:cukrászsütemény beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a jogorvoslati eljárás a szerződéssel kapcsolatos
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 06. 04.
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2004.VII.1. - 2004.XI.6.
Milyen döntés született?:határozat részbeni megváltoztatása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények, feltételek lényeges megváltozása, bírság, előre nem látható, tárgyalási meghívó
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125.§ (2) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.112/2005.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.647/2006/4., 13.K.31.581/2005/12.
KÉ-iktatószám: 10356/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:75/2007