Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.226/15/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:EUROUT Mérnöki, Tanácsadó, Szervező és Kereskedelmi Kft. Képviseli: Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri munkák és technikai segítségnyújtás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 06. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak:aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, objektív alapú indokolás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 10137/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:75/2007