Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.455/17/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Schumann-Fischer Kft. Képviseli: Dr. Dessewffy Anna ügyvéd, Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft. Képviseli: Dr. Szepesi Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Geresdlak Község Önkormányzata Képviseli: Dr. László Zoltán ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:csatornázási munkák
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 09. 10.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:szerződést biztosító mellékkötelezettség, alkalmasság, lehetetlen kötelezettségvállalás, objektív alapú indokolás, jóhiszeműség és tisztesség
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
KÉ-iktatószám: 15756/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:116/2007