Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.327/7/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VAKO PS Szolgáltató Kkt. Képviseli: Dr. Léka Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Államvasutak Zrt. Képviseli: Tasnádi Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:járműtakarítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 08. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, verseny tisztasága, nyilvános ellenőrizhetőség, üzleti titok
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 73.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 15060/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:110/2007