Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.325/12/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VeszprémBer Zrt. Képviseli: Takácsné dr. Kovács Éva ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Pannon Egyetem
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vizesblokk-felújítása és hallgatói PC-terem kialakítása társalgóval
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 08. 14.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., 2/2006. IM rendelet
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.I.11 – 2007.VI.30.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:érvényes ajánlat, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, objektív alapú indokolás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 14859/2007 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:110/2007