Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám: D.249/14/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Jegymester Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képv.: Bűrös és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Madách Színház Közhasznú Társaság képviseli: Dr. Éliás Sára ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:informatikai rendszer bevezetése és támogatása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 07. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:közbeszerzési műszaki leírás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.264/2009/9.
KÉ-lapszám:106/2008

Csatolt dokumentumok