Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.518/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VMD Kórházi Technológiai Zrt
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 10. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” c. „Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító jelű projekt vonatkozásában az Onkológiai Tömb nagyértékű gép-műszer parkjának fejlesztése - 1. rész
Döntéshozatal időpontja:2014. 11. 13.
Döntéshozatal fajtája:végzés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok