Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.479/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Terra-21. Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 09. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt keretében 10 vezetékszakasz cseréje, stb.
Döntéshozatal időpontja:2014. 10. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok