Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:153/22/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ARROW International Hungary Kft. képviseli: Dr. Giba Tibor ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gyógyászati anyagok szállítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 05. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:ajánlatok felbontása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (4) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (4) bekezdés
KÉ-lapszám:92/2008

Csatolt dokumentumok