Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 5 útmutató aktualizálásáról döntött

2020. március 23. napján a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács öt, a Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása és az aktuális jogalkalmazási gyakorlatok szerint felülvizsgált útmutató elfogadásáról döntött. Az alábbi útmutatók aktualizálására került sor:

A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutató

- Az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról

Az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató 

A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában elnevezésű útmutató 

A fenti útmutatók a 2020. március 25-i Közbeszerzési Értesítőben jelentek meg.