Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

A Tanács

2017.01.16.

A Hatóság keretében működő Tanács a Közbeszerzési törvény alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek érvényesítése céljából működik (Kbt. 182-184.§). Főbb feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

A Tanács

a) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát;
b) kinevezi, illetve felmenti a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, elnökhelyettesét és a közbeszerzési biztosokat; elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket;
c) a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról (különösen a Kbt.-ben előírt témakörökben);
d) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

Javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Hatóság tagjainak írott megkereséseiket a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának küldjék meg, azokat az érintett tanácstagnak haladéktalanul továbbítjuk.

A Tanács névsora

1. Rigó Csaba Balázs
A Hatóság és a Tanács elnöke
Közbeszerzési Hatóság
1026 Budapest, Riadó utca 5.
Telefon: 06 1 882-8500
Fax: 06 1 882-8503

 

A Kbt. alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek az érvényesítése a Tanácsban a következő személyek feladata:

A Tanácstag neve: A delegáló személy/szerv: A Tanácstag elérhetősége:
2. Dr. Boros Anita Állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
3. Dr. Jármai Péter
Gazdaságpolitikáért felelős miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
4. Dr. Kovács Zoltán Pál
Agrárpolitikáért felelős miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara elnöke közösen 1054 Budapest, Hold u. 21.
5. Dr. Reiniger Balázs Közbeszerzésekért felelős miniszter Reiniger Ügyvédi Iroda
1132 Budapest, Alig u. 3.
6. Dr. Császár Dániel Gergely Építésügyért felelős miniszter Miniszterelnökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
8. Dr. Bak László Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal
1051 Budapest, Alkotmány u. 5.
9. Dr. Gaál Szabolcs Barna Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 13.
11. Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett helyi önkormányzatok országos szövetségei együttesen Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
4024 Debrecen, Piac u. 20.A munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák által kijelölt személyek:

12. Kelemen Géza Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1055 Budapest,
Kossuth tér 6-8.
13. Kemény Péter Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 1138 Budapest,
Váci út 140.
14. Hódsági Tamás Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 5540 Szarvas,
Körös u. 6-4.
15. Nemesi Pál Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 6725 Szeged,
Kálvária sgt. 87/B.
16. Dr. Virág Rudolf Magyar Mérnöki Kamara elnöke és a Magyar Építész Kamara elnöke közösen Magyar Mérnöki Kamara
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.  
17. betöltetlen A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete  
18. betöltetlen A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete  
19. betöltetlen Magyar Nemzeti Bank elnöke Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 9.