Közbeszerzési Hatóság

Fő fogalmak

Értékelés

Az értékelés fogalma a Kbt. rendszerében szűkebb a bírálatnál. A bírálat folyamata a Kbt. 69. §-a szerint magában foglalja annak vizsgálatát is, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, érvényesek-e, különösen az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megfelelnek-e az alkalmassági követelményeknek, őket nem kell-e kizárni az eljárásból. Ezzel szemben az értékelés körében az ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelését, rangsorolását végzi el. A Kbt. a nyertes ajánlattevő kiválasztása címszó alatt a lehetséges értékelési szempontokat rögzíti, kitér arra, az ajánlatkérőnek mennyiben van e körben választási lehetősége, a választott értékelési szempontnak milyen garanciális követelményeknek kell megfelelnie, illetve milyen szintű nyilvánosságot kell kapnia.

Alfogalmak

← vissza az alfogalmakhoz

Válasszon a középső hasábban megjelenő alfogalmak közül. A fogalmak leírása ezen a panelen fog megjelenni.