Közbeszerzési Hatóság

A közbeszerzésekért felelős miniszter közleménye

A közbeszerzésekért felelős miniszter közleményt bocsátott ki a közbeszerzési eljárások során alkalmazható környezetvédelmi, fenntarthatósági értékelési szempontokról. A közleményben foglaltak betartása különösen fontos arra tekintettel, hogy a Miniszterelnökség a közbeszerzések dokumentumainak előzetes ellenőrzése során az abban foglaltakra figyelemmel fog eljárni.

Megújult a Közbeszerzési Hatóság honlapja

A Közbeszerzési Hatóság autonóm államigazgatási szerv, kiemelt feladata a közbeszerzési eljárások résztvevőinek támogatása. Mint szolgáltató hatóság, stratégiai feladatunknak tartjuk internetes oldalunk felhasználó szempontú fejlesztését. Mindezek alapján engedjék meg, hogy röviden bemutassuk az új közbeszerzési portált. 

A KH és az ORFK közös rendezvénye Kecskeméten

Az Országos Rendőrfőkapitányság és a Közbeszerzési Hatóság a Miniszterelnökség előadóinak részvételével, közös rendezvényt tartott Kecskeméten, amelynek keretében a résztvevők az előadások során hasznos aktuális ismereteket sajátíthattak el a közbeszerzésről. A két napos rendezvényt Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke nyitották meg.

A Hatóság konferenciája Szegeden

A Közbeszerzési Hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatallal szervezett közös szakmai konferenciát „Az új közbeszerzési törvény módosítása, a 2016. év gyakorlati tapasztalatai” címmel. A konferencia keretein belül együttműködési megállapodás aláírására is sor került a Közbeszerzési Hatóság elnöke Rigó Csaba Balázs és a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja dr. Juhász Tünde között.